Terapia systemowa rodzin w Warszawie | salusprodomo.pl

Funkcjonowanie w podstawowej jednostce społecznej, jaką jest rodzina, wymaga od wszystkich jej członków zaangażowania oraz chęci wzajemnego zrozumienia i poznania trudów pozostałych. Praca z emocjami na tym polu bywa bardzo trudna, szczególnie jeśli brak zdrowych wzorców porozumiewania się z bliskimi. Z takiej sytuacji można jednak z powodzeniem wyjść, korzystając ze specjalistycznej pomocy. Jedną z jej form jest terapia systemowa rodzin prowadzona w Warszawie w Centrum Medycznym Salus Pro Domo.
Terapia systemowa rodzin w Warszawie

Czym jest terapia rodzin?

Terapia rodzinna to forma terapii, która koncentruje się na badaniu i leczeniu problemów, które występują w ramach systemu rodzinnego. W terapii rodzinnej uwaga skupia się na relacjach, komunikacji i wzorcach zachowań między członkami rodziny. Jej głównym celem jest zatem poprawa funkcjonowania rodziny jako całości i zwiększenie dobrostanu jej członków. W ramach takiej formy pracy przyjmuje się, że problemy jednego członka rodziny często wpływają na całą rodzinę, a rozwiązanie tych problemów wymaga zrozumienia i zaangażowania wszystkich jej członków

Kiedy warto rozważyć psychoterapię rodzinną?

Psychoterapia rodzinna może być rozważana w różnych sytuacjach, gdy pojawiają się problemy, konflikty lub trudności w funkcjonowaniu rodziny. Jeśli w rodzinie występują częste i trudne do rozwiązania konflikty, które prowadzą do napięć i pogorszenia relacji między członkami rodziny, terapia rodzinna może pomóc w identyfikacji przyczyn konfliktów i wspólnym znalezieniu sposobów na ich rozwiązanie. Psychoterapia rodzinna bardzo często jest także konieczna wtedy, gdy któryś z członków rodziny cierpi na choroby psychiczne. Wtedy terapeuta może pomóc w nawiązywaniu zdrowej komunikacji, redukcji stygmatyzacji i poszukiwaniu rozwiązań, które będą służyć dobrostanowi całej rodziny.

Terapia rodzinna w Warszawie - gdzie się udać?

W czasie terapii rodzinnej w Warszawie terapeuta pomaga członkom rodziny zidentyfikować i zrozumieć źródła konfliktów, napięć czy innych trudności, a następnie wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem. Niezwykle ważne jest więc, aby pacjenci chcący uzyskać pomoc, udali się do profesjonalnej placówki. W specjalistycznym Centrum Medycznym Salus Pro Domo pracują wyłącznie wykwalifikowani terapeuci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu terapii rodzinnej.